Участие в GLOBALG. Курс A.P Academy Integrated Farm Assurance (IFA) v6